SENS solutions enable the transition to a fossil free energy system

Press releases

The press releases are written in Swedish.

 

SENS fortsätter sin transformation till internationell projektutveklare och utser Mikael Odenberg till ny styrelseordförande

6 december 2021, kl 19:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) meddelar att bolaget idag har anpassat styrelsen till bolagets nya strategi och utsett...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i SENS

6 december 2021, kl 19:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB genomfördes idag den 6 december 2021. Med anledning av den pågående pand...

Läs mer

SENS ingår som partner i det nystartade projektet NewSETS som beviljats finansiering

24 november 2021, kl 09:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ett konsortium som leds av Flexens Oy AB har bevil...

Läs mer

SENS kallar till extra bolagsstämma för nyval av styrelsen

22 november 2021, kl 08:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, kallar härmed till en extra bolagsstämma i Bolaget måndagen den 6 december 2021 för att håll...

Läs mer

SENS publicerar delårsrapport för juli – september 2021

19 november 2021, kl 08:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed delårsrapport för juli till september 2021. Nedan följer en kort sammanfatt...

Läs mer

SENS konkretiserar målsättningar i Sydafrika och utökar närvaron

10 november 2021, kl 12:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

10 november 2021 Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tagit ett stra...

Läs mer

SENS och Oloenviron startar joint venture-bolag i Sydafrika

29 oktober 2021, kl 17:04 | Regulatoriskt pressmeddelande

29 oktober 2021 Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har etablerat ett j...

Läs mer

SENS presenterade bolagets senaste aktiviteter i en nyhetskanal i Sydafrika

14 oktober 2021, kl 14:56

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) medverkade den 13 oktober 2021 i ett livesänt inslag på eNews...

Läs mer

VD köper aktier i SENS

7 oktober 2021, kl 16:59

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets VD Lise Toll har köpt 707 356 akti...

Läs mer

SENS inleder samarbete med thyssenkrupp Uhde Africa kring underjordiska pumpkraftslager i Sydafrika

6 oktober 2021, kl 13:14 | Regulatoriskt pressmeddelande

 6 Oktober 2021 Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett sama...

Läs mer

SENS tillförs 3.5 MSEK via inlösen av teckningsoptioner

6 oktober 2021, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att teckningsoptioner av serie TO1 samt TO3 tec...

Läs mer

SENS satsar på Sydafrika – ingår avtal med Sydafrikanska konsultföretaget Oloenviron

29 september 2021, kl 17:28 | Regulatoriskt pressmeddelande

Det svenska energibolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har ingått i ett samarbetsavtal med...

Läs mer

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3

28 september 2021, kl 13:21

Idag, den 28 september 2021, är sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3 i Sustainable Energy Solutions Sweden H...

Läs mer

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3, anmälningsperiod inleds

16 september 2021, kl 17:55 | Regulatoriskt pressmeddelande

Teckningskursen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) optionsserier TO 1 samt TO 3 har fastställt...

Läs mer

SENS erhåller patentgodkännande i USA

16 september 2021, kl 16:18

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att bolaget har beviljats patentgodkännande i USA för patenten...

Läs mer

SENS möter efterfrågan på energiomställningen och utvecklingen av energilagring

7 september 2021, kl 13:44

Marknaden för energilagring spås fördubblas till 2030 och det finns en ökad efterfrågan på energilagring. SENS handlingsplan att säkra framt...

Läs mer

SENS tecknar ett joint venture avtal med Boson för att utveckla projekt i Polen

1 september 2021, kl 22:12 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS, en svensk leverantör av hållbara energilagringslösningar, och Boson Energy, en Luxemburgbaserad leverantör av väte- och ren energilösn...

Läs mer

SENS inleder en satsning att kommersialisera sin patentportfölj

31 augusti 2021, kl 10:52 | Regulatoriskt pressmeddelande

I dagsläget har SENS tre patentportföljer på de mest relevanta marknaderna: Sverige, EU, USA samt vissa asiatiska länder. Värmepumpspatenten...

Läs mer

SENS Halvårsrapport 2021 Stockholm 2021-08-20

20 augusti 2021, kl 08:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

VD byte i SENS. Lise Toll tillträder 1 oktober.

18 augusti 2021, kl 15:25 | Regulatoriskt pressmeddelande

Den första oktober kommer Lise Toll att tillträda som VD för SENS, som ett led i bolagets satsning på stora energiprojekt. Nuvarande VD, Cal...

Läs mer

SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

20 juli 2021, kl 14:26 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia, som är helägt av Estniska staten, ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i E...

Läs mer

SENS inleder samarbete i Tjeckien

8 juli 2021, kl 12:46 | Regulatoriskt pressmeddelande

Pumped Hydro Storage, som numera är en del av SENS-gruppen, har träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckie...

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

24 juni 2021, kl 14:56 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) beslutade, att i enlighet med stämmans beslut av...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 21 juni 2021 i SENS

21 juni 2021, kl 19:22 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 21 juni 2021, hållit en extra bolagsstämma där...

Läs mer

Sustainable Energy Solutiuons Sweden Holding AB (“SENS”) tecknar avtal med Flexens OY om pumpkraftverk på Åland

7 juni 2021, kl 17:32 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS fick genom samgåendet med Pumped Hydro Storage (”PHS”) bland annat tillgång till den portfölj av projekt som utvecklats av PHS. Ett av...

Läs mer

SENS offentliggör slutligt utfall i avseende på förvärvet av Pumped Hydro Storage

7 juni 2021, kl 17:21

Genom apportemissionen PHS kommer att bli ett eget affärsben inom SENS och fortsätta utveckla sin vattenkraftslösning för energilagring i gr...

Läs mer

Patentlösning från SENS effektiviserar storskalig energilagring

4 juni 2021, kl 07:30

När Pumped Hydro Storage går samman med SENS skapas synergieffekter gynnsamma för utvecklingen av storskalig el- och värmelagring. Med hjälp...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions (publ)

2 juni 2021, kl 12:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma m...

Läs mer

SENS föreslår en riktad nyemission om 9,4 MSEK för att hantera portföljen av intressanta projekt

2 juni 2021, kl 11:40 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS styrelse har tagit beslut att föreslå stämman att genomföra en riktad nyemission för att tillföra bolaget 9,4 MSEK. Emissionen föreslås...

Läs mer

SENS överväger en riktad nyemission för att hantera portföljen av intressanta projekt

31 maj 2021, kl 14:47 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS styrelse har tagit beslut att undersöka möjligheten att genomföra en riktad emission för att tillföra bolaget kapital för att ta tillva...

Läs mer

Rättelse: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) – Sista dag för handel med BTU och handeln med teckningsoptioner TO1och TO2

24 maj 2021, kl 22:46 | Regulatoriskt pressmeddelande

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken ”Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (Publ) – Sista dag för handel med BTU och hande...

Läs mer

Kommuniké från Årsstämma 20 maj, 2021

20 maj 2021, kl 14:01 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

SENS delårsrapport Q1 2021, 1 januari – 31 mars

19 maj 2021, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

Omvandlingen av SENS till nya SENS har inletts

18 maj 2021, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) den 10 maj 2021

10 maj 2021, kl 10:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 10 maj 2021, hållit en extra bolagsstämma där b...

Läs mer

SENS tecknar joint venture- och aktieägaravtal med Foxcooling Ltd i Ghana

6 maj 2021, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Som tidigare meddelats har SENS tecknat en avsiktsförklaring med Foxcooling Ltd i Ghana, med avsikten att tillsammans leverera energilösning...

Läs mer

Göran hult förvärvar aktier i SENS

5 maj 2021, kl 15:56 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

Saira Alladin förvärvar ytterligare aktier i SENS

3 maj 2021, kl 14:55 | Regulatoriskt pressmeddelande

Saira Alladin, föreslagen styrelseledamot i SENS har idag förvärvat ytterligare 26 500 aktier i SENS till en snittkurs av 0,76kr. För frågor...

Läs mer

Saira Alladin förvärvar aktier i SENS

16 april 2021, kl 11:56 | Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer

KALLELSE Till Årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

16 april 2021, kl 11:43 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma torsdagen...

Läs mer

SENS har tilldelats ett projekt med ett kontraktsvärde om 10 700 000 av Uppsalahem.

15 april 2021, kl 15:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS har fått i uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter på Djäknegatan till ett nytt energisystem. Idag värms lägenheterna genom...

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

7 april 2021, kl 15:50 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma m...

Läs mer

Rättelse: ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med pumped hydro storage sweden ab

7 april 2021, kl 15:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken ”Ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med Pumped Hydro...

Läs mer

ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med pumped hydro storage sweden ab

7 april 2021, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) kommunicerade den 30 mars 2021 att SENS och Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) k...

Läs mer

Göran Hult, Saira Alladin och Marcus Sandling tar plats i SENS styrelse

6 april 2021, kl 15:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

De större ägarna i SENS och PHS överenskommit om ett förslag till styrelse som avses föreslås på extra bolagstämma som SENS kommer hålla för...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB går samman med Pumped Hydro Storage Sweden AB och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring

30 mars 2021, kl 18:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) har kommit överens om ett...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) företrädesemission om ca 14,1 MSEK tecknades till cirka 220 %

5 mars 2021, kl 14:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 14,1 MSEK tecknats till cirka 220...

Läs mer

SENS VD Calle Wellenius tar över 200 000 uniträtter med avsikt att teckna i den pågående företrädesemissionen

25 februari 2021, kl 13:09 | Regulatoriskt pressmeddelande

En av SENS större ägare, Jean Nicou har idag den 25 februari kostnadsfritt överlåtit 200 000 uniträtter till SENS VD Calle Wellenius....

Läs mer

SENS secures letter of INTENT regarding a refrigeration PROJECT for Korle-Bu Teaching hospital in Accra, the capital of Ghana.

25 februari 2021, kl 09:02 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (“SENS”) has today signed a letter of intent with a Swedish joint venture company, led by Fox...

Läs mer

SENS tecknar avsiktsförklaring om projektering av kyla till sjukhus i Ghana.

25 februari 2021, kl 08:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag tecknat en avsiktsförklaring med ett svenskt joint venturebolag lett av Fox...

Läs mer

Uppdaterad bokslutskommuniké med tillhörande revisorsgranskning

22 februari 2021, kl 12:28 | Regulatoriskt pressmeddelande

Inför bokslutskommunikén har SENS låtit bolagets revisor göra en översiktlig granskning av bokslutskommunikén...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

22 februari 2021, kl 08:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2020 1 januari – 31 december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 87,4 MSEK (97,2) · EBITDA resultat uppgick till -13,2 M...

Läs mer

SENS lämnar bokslutskommuniké för 2020.

22 februari 2021, kl 07:50 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) kommer idag publicera sin bokslutskommuniké för 2020. Som tidigare kommunicerats har...

Läs mer

SENS designar fjärrkyla i Estland

22 februari 2021, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS konsult, som är en del av SENS koncernen har fått i uppdrag av Utilitas i Tallinn att designa havsvattensystemet, som skall utgöra base...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

12 februari 2021, kl 10:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Fredag 12 februari 2021 10:00 CETSustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) informerade via pressmeddelande den...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) den 4 februari 2021

4 februari 2021, kl 23:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 4 februari 2021, hållit en extra bolagsstämma....

Läs mer

SENS tecknar avtal med Fastighets AB Regio

3 februari 2021, kl 15:24 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS har på uppdrag av Real Value Management och Fastighets AB Regio sökt en energibesparing på en av deras fastigheter i Västerås. Lösninge...

Läs mer

SENS dotterbolag Wessman drilling solution borrar geolager i Österåker

13 januari 2021, kl 15:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Wessman Drilling Solution vilket är ett helägt dotterbolag till SENS har fått i uppdrag av Kungälvs rör att borra ett borrhålslager som skal...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

4 januari 2021, kl 23:36 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma...

Läs mer

Sustainable Energy Solutions Holding AB (publ) genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 14,1 MSEK.

4 januari 2021, kl 23:33 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) föreslår att Bolaget ska genomföra en emission av units med f...

Läs mer