SENS befinner sig i ett spännande läge, energimarknaden utsätts för stort förändringstryck, globalisering och avreglering som i sin tur skapar nya spelregler. Det skapar stora utmaningar när det gäller konkurrenskraft, effektivitet och inte minst ökad kundförståelse. SENS kombination av teknik och affärsförståelse ger en unik helhetssyn i den bransch man verkar i.

SENS arbetar CO2 neutralt och bidrar till att uppfylla FNs klimatmål samt Scope 1-3 enligt Hagainitiativet (en del av Fossilfritt Sverige).

Verksamheten består av en konsultverksamhet och en entreprenadverksamhet. Företaget erbjuder fyra energilösningar; högtemperaturlager, kallt nät, den balanserade fastigheten och energilager in-a-box. SENS kan även finansiera lösningar och erbjuda detta som färdig värme.

Arbetsuppgifter

Ansvarig för försäljningsbudgeten och för att bryta ned affärsplanen i konkreta säljmål och aktiviteter

Kontinuerligt och tålmodigt säljarbete i syfte att skapa affärer genom förståelse för kundens behov och investeringsförmåga

Vidareutveckla säljfunktionen såsom säljstödssystem, säljkanaler och samarbete med eventuella partners

Strategiskt säljarbete

Samarbete med Entreprenadchef/Konsultchef för att t.ex. ta fram kostnadskalkyler

Samarbeta internt för att hitta bästa möjliga och hållbara lösning för kunden

Kvalifikationer

Minst 15 års erfarenhet av försäljning av tekniska lösningar från energibolag och/eller fastighetsbolags verksamhet och förvaltning

Erfarenhet av strategisk försäljning

Haft budgetansvar

Skapat bra resultat i tidigare roller, kommer till avslut i affärer

Förhandlingserfarenhet

Intresse eller erfarenhet av att arbete i mindre företag i en tillväxtfas

Vana av att arbeta med långa säljcykler

Civilingenjör eller annan relevant utbildning

Vem är du:

Du har en vilja, driv och ett engagemang att utveckla och bygga en säljorganisation.

Du har en god förmåga att leda dig själv och andra samt att skapa och utveckla goda relationer.

Du är en god kommunikatör och har ett långsiktigt och strategiskt tänk.

Som person är du trygg och stabil.

Har du frågor kontakta Signposts rekryteringskonsulter Stina Nord 073 654 52 57 eller Susanna Boman 073 986 63 53. Intervjuer kommer ske med start i början av augusti.