Sweco-huset i Stockholm


ref sweco1

 

Värme och kyla till 100 000 m2 kontorsyta i centrala Stockholm. Totalentreprenaden inkluderade bl.a. ett borrhålslager med 24 borrhål á 250 m.