Referenser 


SENS produkter och tjänster används över hela världen av både företag och offentlig förvaltning för att nå bättre hållbarhet i sina energilösningar.

Ta del av några exempel av våra case runt om i landet.

 


– Expansion av fjärrkylaaffären.

LÄS MER

Katrineholm's Kommun

Katrineholm's Kommun


– Backavallen Idrottsplats i Katrineholm.

LÄS MER

Lindvägen i Sigtuna

Lindvägen i Sigtuna


– Värme och tappvarmvatten till flerfamiljshus med 70 lägenheter.

LÄS MER


– Utbyggnad av kylcentral i Sundbyberg.
– Stf Produktchef för fjärrvärme och fjärrkyla.

LÄS MER


– Årlig support och analys av fjärrvärmeaffären.

LÄS MER


– Prissättning av fjärrvärme.

LÄS MER

Stråken i Uppsala

Stråken i Uppsala


– Värme och tappvarmvatten till befintliga flerfamiljshus med 172 lägenheter och 17.000 m2 uppvärmd yta.

LÄS MER

Sweco-huset i Stockholm

Sweco-huset i Stockholm


– Värme och kyla till 100 000 m2 kontorsyta.

LÄS MER


– Re-engineering av nuvarande fjärrkylaaffären.

LÄS MER