Torvalla-bloggen

Haninge kommun har beslutat att tilldela SENS AB kontraktet med att energieffektivisera Torvalla Idrottsplats med SENS lösningar IN-A-BOX och Kallt Nät.

De delar av Torvalla idrottsplats som kommer att omfattas av SENS energieffektivisering är: Fotbollsplan med konstgräs (uppvärmd), ishockeyhall, vaktmästeri, servicebyggnader, idrottshall och simhall.

SENS IN-A-BOX passade med sin innovativa konstruktion och miljövänliga lösning
perfekt in i vår miljö på Torvalla. Den ökade tillgängligheten, framförallt vintertid
kommer att betyda mycket för kommunens alla idrottande invånare.

Haninge kommun
Teckensnitts storlek: +

Smältning av slangändar

Smältning av slangändar
Efter uppvärmning kan de fogas samman.
Efter 220 m horisontalborrning
Slangarna till markkulvert