Torvalla-bloggen

Haninge kommun har beslutat att tilldela SENS AB kontraktet med att energieffektivisera Torvalla Idrottsplats med SENS lösningar IN-A-BOX och Kallt Nät.

De delar av Torvalla idrottsplats som kommer att omfattas av SENS energieffektivisering är: Fotbollsplan med konstgräs (uppvärmd), ishockeyhall, vaktmästeri, servicebyggnader, idrottshall och simhall.

SENS IN-A-BOX passade med sin innovativa konstruktion och miljövänliga lösning
perfekt in i vår miljö på Torvalla. Den ökade tillgängligheten, framförallt vintertid
kommer att betyda mycket för kommunens alla idrottande invånare.

Haninge kommun

Det är många meter slang som ska ner i backen

Det är många meter slang som ska ner i backen
Slang som ska ligga i backen mellan pumphus och kompressorhall
224 Träffar

Hålet för horisontalborrning

Hålet för horisontalborrning
Fylld med bentonit-vätska
153 Träffar

Borrarna är snabba

Borrarna är snabba
Borraren gör omtag för en andra borrning
147 Träffar

Vi horisontallborrar istället för att gräva kulvert

Vi horisontallborrar istället för att gräva kulvert
Borrspetsen på väg mot ny borrning
142 Träffar

Efter 220 m horisontalborrning

Efter 220 m horisontalborrning
Borrspetsen framme vid kompressorhallen
120 Träffar

Smältning av slangändar

Smältning av slangändar
Efter uppvärmning kan de fogas samman.
214 Träffar

Slangarna till markkulvert

Slangarna till markkulvert
Det blir 2 st. 140 m och 2 st. 190 m slang som sedan ska dras igenom horisontella borrhål.
163 Träffar

Slangarna till markkulvert

Slangarna till markkulvert
152 Träffar

350m ihopsvetsade rör som skall dras igenom borrade hål på 3m djup

350m ihopsvetsade rör som skall dras igenom borrade hål på 3m djup
Kulvert till rören är borrade horisontellt istället för grävda.
171 Träffar

Foderrör som svetsas samman och matas ned till någon meter ner i fast berg.

Foderrör som svetsas samman och matas ned till någon meter ner i fast berg.
Djupet ner till berg varierar mellan 0,5-9 m för de hittills borrade hålen.
215 Träffar

Allt detta är borta nu

Allt detta är borta nu
Som det såg ut med containers och omklädningsbodar innan vi började.
236 Träffar

Så här ser det ut när borrhålet är klart

Så här ser det ut när borrhålet är klart
Ett av 91 borrhål, med slang och tätning.
236 Träffar

Slang till borrhålen

Slang till borrhålen
Färdigkapad slang med avstängningsventiler som ska matas ner i borrhålet.
225 Träffar

Undercentralen i simhallen

Undercentralen i simhallen
Här ska vi installera värmepumpar och cirkulationspumpar.
211 Träffar

Det finns tre borr-riggar på Torvalla nu

Det finns tre borr-riggar på Torvalla nu

Om man tittar noga syns den tredje längst till höger

385 Träffar

Borrkaxet leds in i containrar

Borrkaxet leds in i containrar
På kvällen byts de ut mot tomma
358 Träffar

Borr-rigg

Borr-rigg
Nu borras det andra hålet av 91
285 Träffar

Färdiga med schaktningen

Färdiga med schaktningen
Snart kan vi börja borra
258 Träffar

Första skopan i marken

Första skopan i marken
Här ska borrhålslagret vara
254 Träffar

Dags att lyfta boden

Dags att lyfta boden

Det gick bra 

267 Träffar