Nyheter och aktuella händelser

Geoteknik och idrott - temanummer från Svensk Geoteknik nr1 2018

Svensk Geoteknik kartlägger i sitt temanummer (1/2018) hur energiförsörjningen ser ut på landets idrottsanläggningar. I reportaget finns en genomgång av anläggningar och intervjuer kring några anläggningar som använder geoenergi.

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

Samlat utbud energi – effektivt koncept för multihallar

2013 byggdes en multihallanläggning på Fyrishov i Uppsala. 8.000 kvadratmeter värms och kyls med geoenergi från ett borrhål.

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

Här är fotbollsplanen en stor solfångare

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions

 

TEMA – Geoteknik och idrott | Svensk Geoteknik 1/2018 | SENS Sustainable Energy Solutions