Nyheter och aktuella händelser

 

 

Klarade ni att hålla hela idrottsplatsen öppen i vintras?

I år sparkade den mytomspunna Rysskylan in dörren rejält och drog med sig vargavinter och snö ända till slutet av mars. Många såg nog ett ypperligt tillfälle att spänna på sig skidorna och för långfärdsåkarna var det väl himmelriket. De som betalar energinotan till socknens uppvärmda konstgräsplan hade det inte lika roligt. På många orter har man varit tvungen att dra i handbromsen och stänga av planvärmen helt och hållet. Detta för med sig att det blir svårare för våra idrottsföreningar att driva sin verksamhet. Det dyraste priset betalar tyvärr våra ungdomar i form av sämre möjligheter till aktivitet.

Håll hela idrottsplatsen öppen året runt. Det lönar sig.

Ofta är det typen av värmesystem som avgör om man klarar att ha värmen på eller inte under den kallaste perioden på året. Det är det fullt förståeligt att en eluppvärmd fotbollsplan som går på max last vid minus 10° är på tok för dyrt.

Det finns däremot en poäng med att låta värmen vara på så att spelare och motionärer kan träna året om. Om man håller diskussionen till kronor och ören kan man som regel säga att den årliga maxkostnaden för drift är ca 300 000 kronor i vårt förslag. Det är en liten summa i sammanhanget. Jämför med de stigande kostnaderna för större ohälsotal och ökad ungdomsbrottslighet som avsaknad av idrottsytor kan leda till.

Två verifierade system för ökad tillgänglighets-erbjudande

På SENS vet vi hur man på ett bra sätt kan hålla hela idrottsplatsen öppen året om. En avgörande komponent är att konstgräsplanerna hålls snö- och isfria. Inomhushallarna är redan hårt belastade och det är olyckligt att vi har tvingats till att ställa idrott mot idrott. Speciellt när det finns hållbara och ekonomiska system som gör att alla idrotter kan få bra förutsättningar oavsett årstid.

Vi förstår de tuffa ekonomiska realiteterna som många klubbar och kommuner lever under. Därför har vi tagit fram två lösningar som är avstämda med Svenska Fotbollförbundet interna expert. Våra snabbimplementerade lösningar ger er möjlighet att hållbart öka tillgängligheten för hela idrottsplatsen under lång tid framöver.

Geofri. Driftkostnad ca 30 tkr/år

  • Befintlig konstgräsplan utgör energikollektor på sommaren och sparar värme i ett borrhålslager.
  • En cirkulationspump vid borrhålslagret samlar in värmen från planen sommartid och ger tillbaka värmen till planen vintertid.
  • Du får ut i snitt 305 spelbara dagar under året.
  • Investering ca 2,5 mkr.

Geovärme. Driftkostnad ca 300 tkr/år

  • Befintlig konstgräsplan utgör kollektor på sommaren och sparar värme i ett borrhålslager.
  • En cirkulationspump vid borrhålslagret samlar in värmen från planen sommartid och ger tillbaka värmen till planen vintertid.
  • En värmepump höjer upp energin i borrhålslagret så att planen hålls isfri även de kallaste dagarna.
  • Du kan spela 365 spelbara dagar/år.
  • Investering ca 5 mkr.

Korsbefruktning – ett beprövat koncept

Backavallen IP i Katrineholm och Torvalla IP i Haninge har fått ökad tillgänglighet med en minskad miljöbelastning genom att nyttja de spillvärmekällor som finns. Bland annat sparar de ishallens värmeöverskott från kylmaskinerna i idrottsplatsens borrhålslager istället för att vädra bort den. Idrottsplatser har ofta olika värmekällor som kan komma till nytta när det handlar om energihushållning.

Finansieringslösningar

Istället för att ta hela grundinvesteringen själv, eller om ni vill förenkla LOU, så kan ni hyra anläggningen av oss. Vi tar även ansvar för drift och underhåll, exkl snöröjning. Avtalen löper på 10 år.

Miljövinster

Köper ni bara grön el så är anläggningen helt CO2 neutral.

Hälsovinster

Genom att våra ungdomar idrottar så är risken mindre att de drabbas av fetma. Möjligheten till spontanidrott håller ungdomarna borta från brottets bana enligt forskning.