Nyheter och aktuella händelser

 

Nästa år börjar SENS leverera energi till värme och varmvatten

 Efter en tids förhandlingar har nu ett avtal angående energileverans slutits mellan SENS och Branäsgruppen. Ett borrhålslager kommer förse stugbyn med värme och varmvatten året om.

Etapp ett bestående av 32 borrhål och värmepumpar har påbörjats och planeras vara utförd och fullt fungerande till hösten 2018.