Nyheter och aktuella händelser

 

SENS är ett innovativt och spännande bolag med produkter som ligger helt rätt i tiden.

 

SENS är också en arbetsplats där man får möjlighet att ta mycket ansvar och bidra till de utmaningar som energibranschen står inför. Ekonomi och miljö står i fokus.

Peter Mattsson, 32 år
Utbildning: Industriell Ekonomi
Bor: Med sambo och dotter

Peter Mattsson - Produktchef In-a-Box - SENS AB | Hållbara energilösningar och termiska lager

Varför valde du att arbeta hos SENS?

– Det är ett innovativt spännande bolag med produkter som ligger helt rätt i tiden. SENS erbjuder en arbetsplats där man får möjligheten att ta mycket ansvar vilket passar mig. Jag utvecklas hela tiden och får ägna dagarna åt problemlösning tillsammans med mina kollegor.

Vad är din uppgift på SENS?

– Som produktägare ansvarar jag för produkten In-A-Box, som är ett samlingsnamn för våra energilösningar kopplat till sportanläggningar.

Finns det en stor energiaffär i sportanläggningar?

– Det gör det absolut! Simhallar har ett stort varmvattenbehov för bassängerna och gemensamt för alla sportanläggningar är att de redovisar ett högt varmvattenbehov från duschar.

– Ishallar har omvänt ett kylbehov för att bevara en högklassig is under säsongen. Vi har även uppmärksammat en ökande efterfrågan på konstgräsplaner med tillhörande planvärmesystem.

Kan du enkelt förklara hur In-A-Box fungerar?

– In-A-box handlar om att finna den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen utifrån ett systemperspektiv. Vi börjar därför alltid med att göra en energikartläggning av området för att identifiera värmeproducenter och värmekonsumenter.

– Värmeproducenter kan t.ex. inkludera ishallarnas kylmaskiner som vid isproduktion även producerar värme som vanligtvis släpps ut i omgivande utomhusluft. Värmekonsumenter involverar hallar och planer med behov av uppvärmning, samt bassänger och duschar som efterfrågar varmvatten.

Hur fungerar det?

– Vi kopplar ihop värmeproducenterna och konsumenterna i ett distributionsnät. På så vis kan vi med kylmaskinens överskottsvärme värma upp vatten istället för utomhusluften. Detta vatten transporteras med rörsystemet till konsumenten som för stunden efterfrågar värme.

– Finns inget aktuellt behov hos konsumenterna transporteras istället det varma vattnet ner i ett energilager där det, likt ett jättebatteri, lagras i väntan på att konsumenterna på nytt efterfrågar värme.

Detta låter som en lösning som många kan leverera eller?

– Majoriteten av våra konkurrenter arbetar med passiva lager, så kallade bergvärmelösningar. Vid aktiva lager som vi förespråkar så tillkommer det en ökad komplexitet i att skapa en balans i energisystemet vilket ställer höga krav på oss som leverantör.

– En felberäkning kan leda till att energisystemet blir feldimensionerat vilket i sin tur kan föra med sig ökade driftkostnader. Därför är det som kund viktigt att anlita en leverantör som har erfarenhet av och förståelse för hur man ska utveckla beräkningsmodeller.

– Utöver kompetensen att dimensionera energisystemet innehar SENS en patenterad styrning som innebär att värmeförlusterna minskar med 10% jämfört med andra lagerlösningar.

– Dessa extra 10% ger en ytterligare större ekonomisk vinst varje år för dig som kund!

Vad innebär aktiv återladdning ?

– Aktiv återladdning innebär att vi hjälper berget bli varmt igen till skillnad mot passiv som bygger på att naturen sköter detta. Tyvärr så har passiva lösningar en tendens att fungera dåligt över tid, därför är aktiva borrhålslager att föredra.

bild artikel

Kan du utveckla?

– Med ett passivt system så orkar inte heller berget återställa sig fullständigt utan blir lite kallare varje år. Under kort sikt, 5-10 år, märks detta kanske främst i en något stigande elkostnad.

– Utifrån ett långsiktigt perspektiv på 20-30 kan man behöva återladda berget för att det alls ska vara brukbart.

Vad har ni för mottaganden bland potentiella kunder?

– Vi har funnit intresse framförallt bland sportanläggningar som har eller planerar uppvärmda konstgräsplaner. Konstgräsplaner har ett stort energibehov men efterfrågar egentligen inte så höga temperaturer som fjärrvärmen erbjuder.

– Därför ser vi det som en optimal anläggning att koppla till SENS mer flexibla In-A-Box. Hitintills så har vi stämt av med SvFF för att hitta rätt så inom kort så kommer vi att gå ut lite bredare.

– Rent logiskt så är vår lösning billigare både investeringsmässigt och i drift än att bygga hallar eller sätta upp tält. Att öka möjligheten för barn och unga att röra sig ger stora hälsoeffekter och håller ungdomarna på den smala vägen. Dessa kostnader syns tyvärr inte lika tydligt i kommunernas budget, så vissa utmaningar finns.

Du hävdar att ni är billigare, vad kostar egentligen In-A-Box?

– Ju fler hallar och planer som inkluderas desto billigare blir det per MWh, men även mer komplext att uppskatta nyckeltal på. Fokuserar vi på konstgräsplanen kan vi utgå från 2 nivåer.

– Med lägsta nivån kostar det i mellansverige ca 2,5 mkr och har en driftkostnad på ca 30 tkr per år, vilket är betydligt billigare än t.ex fjärrvärme.

– Vi uppskattar då att planen är spelbar under ca 10 av årets 12 månader. Nivå 2 kommer med en större investering men även fler speltimmar. Vi kollar ändå helst utifrån ett systemperspektiv och finns det dessutom värmeproducenter med restvärme som vi kan nyttja ökar potentialen avsevärt!