Nyheter och aktuella händelser

 

Budgeteringstiderna är här – vi erbjuder bättre driftnetto, payback 5-8 år och noll i CO2 utsläpp…

Vi är medvetna om att i stort sett hela fastighetsbranschen i Sverige just nu sliter sitt sista hår över budgetfrågor och hur ni skall uppnå alla miljömålen.

Oavsett om man tillhör ett statligt, kommunalt eller privat företag kokas det ner till samma sak, nämligen hur får man ut mera av varje krona?

En stor post är drift och energikostnader, den posten är också mera påverkbar än vad många tror.

Med ett geoenergilager kan överskottsenergin från fastigheten lagras i marken och användas när behovet uppstår. På det här sättet kan man återanvända redan köpt energi.

Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern. Omvänt lagras kyla på vintern för att användas som för kyla produktion på sommaren. Resultatet blir ett avsevärt minskat behov av tillskjuten energi, vilket resulterar i minskade kostnader och ökat driftnetto. Det förbättrade driftnettot leder som alla fastighetsmänniskor vet till en högre värdering, i de flesta fall 2-3 ggr investeringen.

Det lönar sig också att se över fastighetens energiläckage och intilliggande potentiella energikällor, som butiker och datacenters. Co2 utsläppen minskar också kraftigt när man tillför mindre köpt energi, du som kund får en omedelbar grönare verksamhet på köpet.

Ett energilager är en klok investering för miljön och plånboken, slå Janne en signal på 070 593 71 38 så hittar vi tillsammans den lösning som gynnar er bäst.