Nyheter och aktuella händelser

Haninge kommun har beslutat att tilldela SENS AB kontraktet med att energieffektivisera Torvalla Idrottsplats inklusive närliggande sim- och träningshall med SENS lösningar IN-A-BOX och Kallt Nät. De delar av Torvalla idrottsplats som kommer att omfattas av SENS energieffektivisering är:

• Fotbollsplan med konstgräs (uppvärmd)

• Ishockeyhall

• Vaktmästeri

• Servicebyggnader

• Sport- och simhall

• Idrottshall


”SENS IN-A-BOX passade med sin innovativa konstruktion och miljövänliga lösning perfekt in i vår miljö på Torvalla. Den ökade tillgängligheten, framförallt vintertid kommer att betyda mycket för kommunens alla idrottande invånare”, säger ansvariga på Haninge kommun.

När SENS installationer är klara kommer behovet av köpt energi uppgå till 1200 MWh årligen, vilket innebär en besparing med hela 70 % jämfört med Torvallas befintliga system. Besparingarna nås genom ett geoenergilager där värme från bland annat kylkompressorer och värme från varmvattnet i simhallen tas till vara. Till detta läggs att fotbollsplanerna används som solfångare sommartid.

En annan fördel med att använda konstgräsplanerna som solfångare är att konstgräset kyls sommartid. Detta ger mindre slitage på konstgräset och ger högre tillgänglighet till fotbollsplanen.

”Vi är mycket stolta över att Haninge Kommun valt SENS lösning för miljö- och energirationalisering på Torvalla Idrottsplats. Det är en fortsättning på kommunens mycket framsynta arbete med miljö och energi i kommunens fastigheter och anläggningar”, säger Jan Egenäs, VD SENS.

SENS lösning IN-A-BOX är ett platseffektivt sätt att kunna koppla geoenergilager till idrottsplatser för högre tillgänglighet med mindre miljöpåverkan.

Kallt Nät är SENS distributionsmetod för värme och kyla. Systemets låga temperatur ger minimala energiförluster och mindre materialslitage.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

SENS AB
Jan Egenäs
070 593 71 38
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.