Nyheter och aktuella händelser

Jan-Olov Engström, som har arbetat som CSO lämnar SENS per den 8/2 2017. Vi vill tacka Jan-Olov för hans stora engagemang och för allt som han har bidragit med under sin tid på SENS. SENS påbörjar nu arbetet att hitta en ny CSO. Under denna period kommer Jan Egenäs att verka som tf CSO.

För mer information kontakta Jan Egenäs 070-593 71 38, eller Anders Rubenhag 070 617 77 24.