Styrelse och revisor

Styrelsen består av fem personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid extra bolagsstämma den 2018-08-31 beslutades att styrelsen skall bestå av följande personer som presenteras nedan.


Hans Andréasson, Arbetande styrelseordförande

Hans Andréasson, Arbetande styrelseordförande

Hans Andréasson är tidigare delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå som han lämnade 2016 för att starta MLT Corporate Finance. Hans specialiserar sig på M&A och investeringar, speciellt inom infrastruktur, industri, fastigheter och energi och har en jur.kand. från Stockholms universitet.

Hans är för närvarande styrelseledamot i Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening, Elfström & Taflin Fastighets AB (med dotterbolag), Elin Holding AB, Hans Andréasson Invest AB, Key People Group AB (med dotterbolag), Meus Liberi Tripudium AB, MLT Corporate Finance AB, Motala Verkstad Group AB, Rolling Optics AB, SparkistanStClemens AB (med dotterbolag), Sustainable Energy Solutions Sweden AB (med dotterbolag)

Hans var tidigare ledamot i Svenska Advokatsamfundet och ansvarig för Mannheimer Swartlings grupp för Energy and Natural Resources samt ledamot ibland annat Eneo solutions

Sverker Littorin, Ledamot

Sverker Littorin, Ledamot

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag.Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta. vVD i Pharmadule Vd i Pharmera. Etiopisk honorärkonsul.

Nuvarande uppdrag
Ordförande i Nexar Group AB Ordförande i Effekt Svenska AB Ordförande i Dividend Sweden AB Ordförande i Momentor Styrelseledamot i Papilly AB Styrelseledamot i Nitrogames OY

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande i Medcap, Olivia, Samtrans och Medlearn, QBNK Holding AB, Styrelseledamot i Sectra och Partnertech

Aktieinnehav i IQS Energi Komfort
0

Delägande med mer än 5%
Momentor (50%)

Anders Hörnqvist, Ledamot

Anders Hörnqvist, Ledamot

Civilingenjör inom fastighetsekonomi från KTH i Stockholm. Anders är Vd och delägare på Corner Property Partners AB. Tidigare chef för den nordiska asset management-verksamheten vid The Carlyle Group, dessförinnan vice vd och fastighetschef på Fabege AB Tidigare även fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Nuvarande styrelseuppdrag
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Ledamot, Corner PP AB, Ledamot, Norstone Group AB, Ledamot, AB Norrlandsinvest Ordförande, Getberget Invest AB. Ledamot

Tidigare styrelseuppdrag
Inga

Aktieinnehav i IQS Energi Komfort
7500 aktier

Delägande mer än 5%
Corner Property Partners AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB

Albert Elfström, grundare och ansvarig för strategisk försäljning, Styrelseledamot

Albert Elfström, grundare och ansvarig för strategisk försäljning, Styrelseledamot

Albert Elfström har flera års konsulterfarenhet från finansbranschen med tidigare befattningar såsom Senior Manager på Svensk Exportkredit 2001-2004 och Manager på Ernst & Young Corporate Finance 1998-2001.

Albert grundade Inter Nos 2004 och specialiserar sig inom utility och finansbranschen i vilken han ansvarat för flera större M&A-transaktioner, finansiella omstruktureringar, turnarounds och affärsutveckling.

Sedan 2016 arbetar Albert på Meus Liberi Tripudium, ett investerings- och konsultbolag.

Albert är för närvarande styrelseordförande i Motala Verkstads Group AB och styrelseledamot i Audaces fortuna iuvat AB, Elfström & Taflin Fastighets AB, Inter Nos AB, Meus Liberi Tripudium AB, MLT Corporate Finance AB, SALT Kapitalförvaltning AB, SparkistanStClemens AB samt Sustainable Energy Solutions Sweden AB (med dotterbolag).

Albert har tidigare varit styrelseledamot i Stockholm Gas, Next Generation Broadcasting, Källby Rör och Lokalmedia.nu samt varit ledamot i JRS advisory board.

Albert har en civilingenjörsexamen från KTH i Industriell Ekonomi med inriktningen kylteknik och termodynamik.

Mats Edlund

Mats Edlund

Mats Edlund har mångårig erfarenhet inom IT- och telekomsektorn och har därefter haft flera olika befattningar inom bemanning och rekrytering, såsom verkställande direktör för Poolia, samt verkställande direktör, styrelseledamot och sedermera styrelseordförande för Prenax Global AB.

Mats är grundare till, och för närvarande styrelseordförande i, Key People Group AB, TNG Group AB, Invici AB, Signpost AB och ADA Digital AB, samt ägare och styrelseledamot i To Find Out AB.

Mats är även delägare och styrelseledamot i Elfström & Taflin Fastighets AB samt Sustainable Energy Solutions Sweden AB.

Mats har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Johan Kajser, Revisor