Ledning

Jan Egenäs, Verställande direktör

Jan Egenäs, Verställande direktör

Jan har gedigen erfarenhet från projektarbete, fastighetsaffärer samt finansiering och kommer senast från rollen som CFO på JR kvartersfastigheter. Före detta var Jan tf CFO på Oscar Properties och CFO på Arlanda/Bromma.

Bengt Uusitalo, CTO

Bengt Uusitalo, CTO

Bengt har erfarenheter från olika chefsbefattningar inom konsult-, fastighet, - och energibranschen. Har genomfört uppdrag som omfattar affärs- och verksamhetsutveckling inom energisektorn.

Bengt har tidigare jobbat som försäljningschef på Stockholm Energi AB, affärsutvecklingschef samt försäljningsansvarig för värme, kyla och gas på Birka Värme AB. Bengt Uusitalo är en av grundarna till före detta Capital Cooling och har jobbat som senior affärsrådgivare samt ansvarig för den nordiska värme- och kylamarknaden.

Peter Mattsson, CCO

Peter Mattsson, CCO

Peter har bred erfarenhet av marknads- och affärsutveckling inom energilösningar genom flera års nära samarbete med energibolag. Han har också utvecklat flera verktyg för att optimera investeringar och minska löpande kostnader för våra produkter.

Peter är produktägare för energilösningen Energy-In-a-box.

Mattias Sund, CPO

Mattias Sund, CPO

Mattias är en erfaren energikonsult med specialkompetens projektledning, projekteringsledning, energilösningar, styr- och övervakning, samt drift. Han har också stor erfarenhet från kommersiella fastigheter, industri och energi-produktionsanläggningar, både från projekteringsfas, uppförandefas, samt driftsfas.

Mattias har lätt att se helheten i energisystemen och hur de samverkar, och ser möjligheter till besparing och förbättringar. Han har stor erfarenhet av att leda personal både som chef och inom projekt.

Olof Hermelin, CFO

Olof Hermelin, CFO

Olof har flerårig erfarenhet som CFO, bland annat från två noterade bolag och senast som interim CFO under perioden maj 2017 – maj 2018 för Exalt AB (publ). Han har dessutom erfarenhet som Investment Manager på ett mindre riskkapitalbolag samt även corporate finance.