Med SENS högtemperaturlager kan energibolag ge kunderna en fossilfri leverans

 

Hur fungerar ett högtemperaturlager och vad omfattar Sens patent på ett sådant lager? Och vilka andra av Sens produktområden har stor potential?

Tidigare forskaren Anna-Maria Perttu som är ny produktchef på bolaget reder ut begreppen och berättar varför hon valde att gå till Sens.

Anna-Maria Perttu - Produktchef högtemperaturlager SENS AB | Hållbara energilösningar och termiska lager

Berätta om din bakgrund och vad du gör?

– Jag är från Västergötland och började plugga i Luleå tekniska universitet 1995 och fortsatte sedan att forska. Jag disputerade 2010 med Värmetransport i borrhål och har jobbat som biträdande lektor sedan dess.

Vad är spännande med Sens?

– Det är framförallt att vi jobbar med allt från låg- till högtemperturlager och med både stora och små system. Det är en bred palett vilket gör det intressant. Sens är ett av få bolag som jobbar med högtemperaturlager med först och främst fokus på den svenska fjärrvärmebranschen.

Vad är ett högtemperaturlager?

– Förenklat kan man säga att det är ett borrhålslager som gör det möjligt att lagra högtempererad (60-90 grader) värme från en säsong till en annan.

Vem bör anlägga ett högtemperaturlager?

– I första hand fjärrvärmebolag som jobbar med höga temperaturer i stora produktionsanläggningar. Men även mindre anläggningar med till exempel solfångare kan dra nytta av denna teknik. Ett högtemperaturlager gör att det går åt mindre energi till värmepumpen, i många fall behövs det inte någon värmepump överhuvud taget.

Med Sens teknik kan fjärrvärmebolagen leverera varmvatten som är helt fossilfri. Hur då?

– När energibehoven är som störst på vintern kan fjärrvärmebolagen ibland tvingas koppla till oljepannor för att klara värmebehoven. Med Sens teknik lagrar bolagen ner varmvatten i högtemperaturlager och använder det när behoven finns. Energiförlusterna minskar och behovet av att elda med olja försvinner.

Vad är skillnaden mellan högtemperaturlager och vanliga energilager?

– När det handlar om höga temperaturer behöver man bygga större anläggningar för att på så sätt minska energiförlusterna. Vi pratar om kanske 1000 borrhål eller fler i en anläggning. Vi har idag fjärrvärmebolag som är intresserade av att göra första studier för en sådan anläggning. Den första anläggningen är alltså på planeringsstadiet.

Lönar det sig att göra så många borrhål?

– Ja, om man jämför investeringen med att tvingas köpa en ny värmepanna till anläggningen så kan lagringstekniken vara lönsam.

Hur går styrningen till av så kallade energizoner?

– Borrhålen i en sådan här lagringsanläggning är borrade i ringar eller cirklar i växande storlekar utanpå varandra. Ringarna med hålen är ihopkopplade med varandra och bildar en slags cylinder. Samtidigt kan varje ring kopplas i sär och fungera separat. Den yttersta ringen håller man snäppet kallare för att minska förlusterna.

Vad vinner man på den metoden?

– Det gör att man till exempel vid ett mindre energibehov kan aktivera endast några av ringarna. När behovet är större aktiverar man fler och får ut med energi. På så sätt kan man styra bättre och utnyttja energin i borrhålen mer effektivt.

Sens har ett patent på en del av denna teknik, vilken?

– Patentet går ut på att man styr varje enskild ring utifrån temperatur, att man kan reglera utifrån behov samt att borrlagren är ihopkopplade med varandra.

– Borrhålen sitter relativt tätt, cirka fem meter emellan, det blir utrymmeseffektivt och samtidigt mindre bergvolym att värma upp.

Vilka andra av Sens lösningar har stor potential som du ser det?

– Förutom högtemperaturlager bedömer vi att vår produkt "Kallt Nät" har stor potential. I till exempel ett bostadsområde kan det finnas en Ica-butik eller datahall som har överskottsenergi som man kan ta tillvara och använda. Med Sens lösning kan vi skapa ett lokalt värmenät genom att på ett enkelt sätt dra ledningar och göra ett lokalt nätverk för lokal energilagring och transport. Istället för att köpa både kyla och värme kan man lagra och använda vid behov.

– Jag tror att vi framöver blir ännu mer energimedvetna och i större utsträckning utnyttjar den överskottsenergi som finns i olika anläggningar. Jag tror potentialen för denna typ av system är stor.

Vilka utmaningar löser Sens med denna teknik?

– Samhället har ett behov att bli mer energieffektivt, och att lagra är en lösning på det. Minskad energianvändning har en positiv miljöpåverkan vilket gör att våra produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle.

 

Läs mer om högtemperaturlager