• Stora fastigheter
 •  KalltNat2
 •  Kalltnat M

  Kallt NätTM.
  Värme och kyla
  på ett och
  samma nät

 •  Kalltnat2 M

  Kallt NätTM.
  Värme och kyla
  på ett och
  samma nät

Dela energilager med ett kallt nät

Genom SENS smarta geoenergilager kan bostadsområden, köpkvarter samt fastighetsområden bli uppvärmda och avkylda genom den lagrade energin i berget. Överskottet av energin lagras på sommaren och används sedan på vintern. Men vintern bidrar också; kylan lagras för att användas som frikyla på sommaren.

Genom att lagra energi i berget kan flera olika fastigheter bli både uppvärmda och avkylda genom ett och samma nät. Energin distribueras via Kallt Nät (ca 10 grader) och kan kyla direkt eller värma genom en lokal värmepump i varje hushåll eller fastighet.

Fördelen med att distribuera vid en låg temperatur är att man i princip undviker energiförluster. Kallt Nät är framtidens fjärrvärme. Det är ett sätt att minska driftskostnader, öka driftsnettot och erbjuda en bättre lösning till fastighetsägare och hyresgäster. Oavsett om det är ett köpkvarter eller ett bostadskvarter.