Nyligen förvärvade SENS det Stockholmsbaserade energiborrningsföretaget Wessman Group AB.

VDn, och tillika en av grundarna, Göran Beronius utses nu som VD i SENS koncernen. Han tillträder sin befattning den 2018-12-12.

Den nuvarande VDn Jan Egenäs kommer att kvarstå under en period för att skapa en smidig övergång, därefter övergår han åter i egen verksamhet.

– Jag vill tacka Jan för ett bra samarbete under åren och nu senast med integrationen av våra olika enheter. I och med förvärvet av Wessman Group AB ändrar bolaget delvist karaktär. Styrelsen ser det då som naturligt att Göran Beronius axlar manteln att driva det nya gemensamma bolaget vidare, säger Hans Andréasson, Styrelseordförande i en kommentar.

– Känner mig ödmjuk inför uppdraget och ser goda möjligheter att via mina gamla kunder och kontakter i branschen, kunna presentera koncernens alla delar inom energieffektivisering och hållbara energilösningar, kommentera Göran Beronius sin utnämning.

För vidare frågor vänligen kontakta Styrelseordförande Hans Andréasson tel 070 590 07 57, hans.andreasson@sens.se eller Sverker Littorin, Styrelseledamot och IR rådgivare på tel 0708 755309 eller sverker.littorin@sens.se
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).