Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) och Vattenfall AB har idag kommit överens om att inleda ett samarbete. Tillsammans kommer bolagen att utvärdera, produktifiera och utveckla energilösningar för nya områden. Redan idag finns ett antal konkreta projekt och företagen kommer i nästa steg att vidareutveckla samarbetet kring dessa.

För vidare frågor vänligen kontakta VD Göran Beronius på goran.beronius@sens.se,
telefon 0708 980831 eller David Ringmar, Sverigechef på Vattenfall Energy Solutions, på david.ringmar@vattenfall.com eller telefon 0702063169.

Om SENS:
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Om Vattenfall:
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se