SENS har tagit upp ny finansiering, tillsatt en ny ledningsgrupp för att möta nya stora projekt samt kommer offentliggöra rapporteringen för tredje kvartalet den 14 november

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har förstärkt kassan genom lån om totalt ca 16,5 miljoner kronor från huvudägaren Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”). Lånets löptid är 12 månader och det löper med 6% procent ränta. Finansieringen löser dels av dyra krediter men förstärker även rörelsekapitalet inför kommande stora projekt. MLT har också ställt i utsikt en vidare finansiering av rörelsekapital för nya projekt.

Genom denna finansiering från MLT, till bättre villkor än vad vi skulle kunna ta upp på marknaden, känner jag att vår handlingsfrihet ökar så att vi kan göra offensiva och långsiktiga satsningar”, säger VD Jan Egenäs

SENS har även med anledning av samgåendet mellan IQS Energikomfort AB och Sustainable Energy Solution Sweden AB tillsatt en stark och kompetent ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av:

 • Som tidigare kommunicerats, VD, Jan Egenäs,
 • finanschef, Olof Hermelin,
  • Olof Hermelin har under närmare sex år varit konsult, där han bland annat har innehaft ledande befattningar på två noterade bolag, senast som CFO på Exalt AB (publ) under 2017 och 2018. Han har dessutom flerårig erfarenhet från mindre riskkapitalbolag samt från corporate finance verksamhet.
 • teknikchef, Bengt Uusitalo,
  • Bengt Uusitalo kommer tidigare från dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB där han har haft befattningen som CTO. Bengt har erfarenheter från olika chefsbefattningar inom konsult-, fastighet-, och energibranschen och har genomfört en mängd uppdrag som omfattar affärs- och verksamhetsutveckling inom sektorn. Bengt har tidigare jobbat som försäljningschef på Stockholm Energi AB och som affärsutvecklings- och försäljningsansvarig för värme, kyla och gas på Birka Värme AB. Bengt Uusitalo är en av grundarna till Capital Cooling, som numera är en del av SENS.
 • konsultchef, Peter Mattsson,
  • Peter Mattsson kommer tidigare från dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB där han har haft befattningen som CCO. Peter har stor erfarenhet från marknadsföring och affärsutveckling genom nära samarbeten med energibolag under många år. Han har utvecklat ett flertal verktyg för att optimera investeringar och driftkostnader för SENS kunder.
 • entreprenadchef, Mattias Sund,
  • Mattias Sund kommer tidigare från dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB där han har haft befattningen som CPO. Han har tidigare bakgrund från bolag som WSP och Skanska. Mattias är en erfaren energikonsult med specialkompetens inom projektledning, projekteringsledning, energilösningar, styr och övervakning samt drift.
 • försäljningschef, Calle Wellenius,
  • Calle Wellenius kommer närmast från en befattning som Commercial Director på bemanning och rekryteringsföretaget Randstad. Randstad är världens näst största bemanningsföretag som finns representerade i över 40 länder. Han har stor erfarenhet av business-to-business försäljning inom framför allt industrin, både mot svenska och internationella storbolag. Calle har stor erfarenhet av att bygga fungerande försäljningsteam i komplicerade miljöer där samtliga processerna är helt anpassade efter kundernas krav.
 • samt platschef i Arninge, Mikael Zar.
  • Mikael Zar kommer närmast från egen verksamhet. Han har tidigare arbetat med försäljning av värmepumpar och teknikstöd hos Energikomfort AB under åren 2002-2011 och tidvis även därefter på konsultbasis. Mikael har en gedigen erfarenhet av att driva försäljnings- och serviceorganisationer och därtill en djup erfarenhet av bolaget sedan tidigare.

”SENS får med denna ledningsgrupp ett skräddarsytt team för att möta de stora projekt vi ser framför oss. Sedan tidigare har vi även många kompetenta medarbetare både på teknik-, ekonomi- och marknadssidan. Sammantaget är vi nu väl positionerade för att expandera och ta ytterligare marknadsandelar”, kommenterar Hans Andréasson, ordförande i SENS.

SENS har även beslutat skjuta på publiceringen av bolagets rapport för tredje kvartalet, då integrationsprocessen mellan bolagen tagit något längre tid än beräknat. SENS kommer publicera rapporteringen för tredje kvartalet den 14 november.

För vidare information vänligen kontakta:

VD Jan Egenäs, telnr 0705 937138, jan.egenas@sens.se eller IR ansvarige Sverker Littorin, telnr 0708 755309, sverker.littorin@momentor.se

 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).