Det NGM noterade bolaget Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har driftsatt en större geoenergianläggning ihop med Branäsgruppen

Branäsgruppen äger och driver sex skid- och friluftsanläggningar i Sverige. Under 2018 ingick Branäsgruppen och SENS ett strategiskt samarbetsavtal där SENS fått i uppdrag att säkerställa att de olika skidanläggningarnas energibehov hanteras på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt sätt. Med hjälp av SENS vill Branäsgruppen skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning med en tydlig grön profil. Först ut blev det helt nybyggda området Soltorget på Branäsberget.

Det nybyggda Soltorget består i etapp 1 av 3 byggnader som har en kapacitet av ca 530 bäddar. I framtiden planerar man ytterligare 2 etapper om totalt 3 000 bäddar.

SENS valde tillsammans med Branäsgruppen en geoenergilösning, vilken placerades i och under garaget som ligger i direkt anslutning till Soltorget. Hela anläggningen skulle tas i drift senast den 15 december 2018.

I maj 2018 startade SENS sitt projektarbete med att borra ett geotermiskt energilager. Totalt borrades det 32 energibrunnar med 6 meters mellanrum och till en total borrlängd om 8000 m.

Anläggningen är nu i drift och levererar enligt plan.

– Vi är stolta och glada över förtroendet vi fått och det stärker vår ambition att ligga i framkant på marknaden med att genomföra komplexa energiprojekt, säger Göran Beronius VD i SENS.

För vidare frågor vänligen kontakta VD Göran Beronius på goran.beronius@sens.se, tel 0708 980831 eller Sverker Littorin, Styrelseledamot & IR Rådgivare på sverker.littorin@sens.se, tel 0708 755 309.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).