SENS AB har än en gång fått förtroendet av Branäsgruppen att leverera en komplett fjärrvärmelösning till en av koncernens skidanläggningar. Den här gången är det Kungsbergets värmeförsörjning som blir en del av SENS koncernen

Den 14 juni förvärvade SENS AB, en framstående aktör inom termisk energi, fjärrvärmelösningen i Kungsberget av Kungsberget Service AB, som tillhör koncernen Branäsgruppen. Branäsgruppen är Sveriges största privatägda skidkoncern och ägare till flertal skidanläggningar runt om i landet.

Affären blir den andra av sitt slag som parterna gör avseende leverans av färdig värme. Lösningen för Kungsberget baserar sig på en flispanna och ett traditionellt fjärrvärmenät som skall utvecklas till en geoenergilösning, i Branäs utgörs lösningen redan från början av ett kallt nät kombinerat med ett energilager där energin lagras säsongmässigt. Detta innebär att både värme och kyla kan tas omhand och sedan användas med hjälp av lokala värmepumpar i respektive huskropp. Båda anläggningarna är helt CO2-neutrala värmelösningar.

Hans Andréasson, ordförande SENS AB:

  • – Vi är stolta och nöjda med det fortsatta förtroendet vi fått att hantera fjärrvärmelösningen för ytterligare en av Branäsgruppens anläggningar. Detta bekräftar vår uppfattning om att marknaden rör sig alltmer mot färdig värme och CO2-neutrala lösningar

Branäsgruppens huvudägare, Mikael Rundblom:

  • – Vi är mycket nöjda med att få bygga vidare på den tidigare överenskommelsen genom att överlåta anläggningen till SENS. Vi får möjlighet att fokusera på och investera i det som vi är bäst på, samtidigt som vi får en mycket robust och framtidssäkrad värmelösning.

Vad är framtidsplanen?

Vintern 17/18 resulterade i boenderekord för Branäsgruppens anläggningar och i takt med den ökade efterfrågan överväger Branäsgruppen nu ytterligare storsatsningar på anläggningarna. Detta innebär att leveranserna av energi kommer att öka över tid.

————————————————————————————————————————————-

Kort om Branäsgruppen:

Branäsgruppen är Sveriges största privatägda skidkoncern och ägare till flertal skidanläggningar runt om i landet. Bland annat, Branäs, Kungsberget, Vallåsen och Ulricehamn Ski Center, Storstenshöjden och Tolvmannabacken. Kungsberget-anläggningen har en flispanna som via ett mindre distributionsnät försörjer samtliga byggnader i området. Även detta är en CO2 neutral lösning.

Kort om SENS AB:

SENS AB jobbar med säsongslagring av värme/kyla och har fyra huvudprodukter i form av Kallt Nät, Balanserad fastighet, Högtemperatur lager samt Energy in a box. Bolaget är sammanslagning av SEEC och Capital Cooling som båda varit verksamma sen början av 2000-talet.  

 

Jonas Lundblad fastighetsutvecklingschef för Branäsgruppen och Albert Elfström, Strategisk försäljningschef och delägare, SENS.