Referenser

SENS produkter och tjänster används över hela världen av både företag och offentlig förvaltning för att nå bättre hållbarhet i sina energilösningar.

Ta del av några exempel av våra case runt om i landet.

Stråken i Uppsala

– Värme och tappvarmvatten till befintliga flerfamiljshus med 172 lägenheter och 17.000 m2 [...]

Sweco-huset i Stockholm

– Värme och kyla till 100 000 m2 kontorsyta. Totalentreprenaden inkluderade bl.a. ett [...]