Referenser

SENS produkter och tjänster används över hela världen av både företag och offentlig förvaltning för att nå bättre hållbarhet i sina energilösningar.

Ta del av några exempel av våra case runt om i landet.

Norrenergi

– Utbyggnad av kylcentral i Sundbyberg. – Stf Produktchef för fjärrvärme och fjärrkyla.

Pite Energi

– Årlig support och analys av fjärrvärmeaffären.