Referenser

SENS produkter och tjänster används över hela världen av både företag och offentlig förvaltning för att nå bättre hållbarhet i sina energilösningar.

Ta del av några exempel av våra case runt om i landet.

Norrenergi

– Utbyggnad av kylcentral i Sundbyberg. – Stf Produktchef för fjärrvärme och fjärrkyla.

Pite Energi

– Årlig support och analys av fjärrvärmeaffären.

Stråken i Uppsala

– Värme och tappvarmvatten till befintliga flerfamiljshus med 172 lägenheter och 17.000 m2 [...]

Sweco-huset i Stockholm

– Värme och kyla till 100 000 m2 kontorsyta. Totalentreprenaden inkluderade bl.a. ett [...]

Upplands Väsby kommun

Lyckad förstudie för Kallt Nät i Upplands Väsby kommun Taflin Fastigheter AB har i samarbete [...]