Växjö Energi AB är en del av Växjö kommun. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt IT-kommunikation.

Re-engineering av nuvarande fjärrkylaaffären

Arbetet utvärderade förutsättningar att utveckla affären vidare med avseende på marknads-möjligheter och konkurrenssituation, nya samt befintliga leveransavtals konsekvenser på intäkter under perioden 2016-2020. Produktion och distributionsinvesteringsbehov utifrån system lösningar som är fördelaktigast. För att få en fullständig ekonomisk bedömning beskrivs organisatorisk kravprofil för att bedöma lönsamhet och en riskprofil för fortsatt affärsprognos under perioden 2016-2020