Lyckad förstudie för Kallt Nät i Upplands Väsby kommun

Taflin Fastigheter AB har i samarbete med SENS genomfört en förstudie för uppvärmning av ett nytt bostadsområde, Wijk Oppgård i Upplands Väsby.

Förstudien har kartlagt vilken energilösning för uppvärmning av det nya området som är mest ekonomisk och miljömässigt hållbar. Målet har varit och är att hitta en lösning som över tid ger en trygg och effektiv värmelösning för båda fastighetsägare och hyresgästen, men som även bidrar till att minimera koldioxidutsläppen samt ge fastighetsområdet en stark miljöprofil.

SENS rekommenderar ett centraliserat återladdningsbart energilager bestående av en mängd borrhål som kopplas till ett lågtempererat distributionssystem (Kallt nät) bestående av oisolerade plaströr. Distributionsnätet levererar ett vattenflöde på ca 10°C till de fastighets individuella värmepumpar som i sin tur lyfter temperaturen till mellan 45 – 55°C.

För att behålla värmen i berget kommer borrhåslagret att återladdas men hjälp av en kylmedelkylare som utvinner värmen i luften under sommarmånaderna.

Rekommendationen ger en kostnads- och resurseffektiv lösning som bidrar till att området får en stark miljöprofil genom minskad elförbrukning samt minskade koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Peter Mattsson på 076 806 96 48