Värme och kyla till 100 000 m2 kontorsyta i centrala Stockholm.

Totalentreprenaden inkluderade bl.a. ett borrhålslager med 24 borrhål á 250 m.