Värme och tappvarmvatten till befintliga flerfamiljshus med 172 lägenheter och 17 000 m2 uppvärmd yta. Totalentreprenaden inkluderade bl.a. borrhålslager med 67 borrhål á 230 m, värmepumpar 560 kW, elpanna 240 kW, styrsystem samt återladdning med en kylmedelkylare. Lagret är konfigurerat i fyra ringar/zoner som styrs individuellt.