Sandviken Energi är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB. Företagets verksamhet består av produktion och distribution av el, fjärrvärme och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator.

Prissättning av fjärrvärme

Arbetet omfattade utveckling av en ny prismodell för produkten fjärrvärme med förslag på stödjande prisprodukter för att erhålla en långsiktig stabilt fjärrvärmepris med en rimlig lönsamhet.