Årlig support och analys av fjärrvärmeaffären Arbetet omfattar årlig back Office support och årlig sälj- och kalkylsupport som omfattar kvalitetssäkring av mätdata, grafiskt beskrivning av kundanläggningarnas lastprofiler samt fri telefonsupport.