Norrenergi är ett kommunägt företag som ägs av kommunerna Solna (67 %) och Sundbybergs stad (33 %) genom Norrenergi & Miljö AB, lokalt energibolag i norra Storstockholm som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Utbyggnad av kylcentral i Sundbyberg

Arbetet omfattade utredning, projektledning, projektering och upphandling för utbyggnad av befintlig kylcentral med 6 MW som driftsattes juni 2016.

Stf Produktchef Fjärrvärme och Fjärrkyla

Ansvarar för utveckling och förvaltning för fjärrvärme med bl.a. effektrevidering samt medverka vid utveckling av nyprissättning för fjärrkyla.