Värme och tappvarmvatten till flerfamiljshus med 70 lägenheter. Totalentreprenaden inkluderade bl.a. ett borrhålslager med 24 borrhål á 230 m. Lagret är konfigurerat i två ringar/zoner som styrs individuellt och återladdning av lagret sker med kylmedelkylare installerat intill undercentralen.