Göteborg Energi är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB.
Göteborg Energi erbjuder elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation.

Expansion av fjärrkylaaffären

Projektet omfattade expansion och utveckling av fjärrkylaaffären från 20 MW till 150 MW samt framtagning av beslutsunderlag gällande nyetablering av fjärrkyla till stadsdelen Gamlestaden med hänsyn till den framtida expansionen av fjärrkylan i centrala Göteborg.