SENS Vision

SENS ska möjliggöra klimatneutrala och hållbara energilösningar med termisk energi.

Genom att kombinera ny teknik med beprövade lösningar, inom nya tillämpningsområden, flyttar SENS fram gränserna för energilösningar. SENS möjliggör hållbara termiska energilösningar genom att leverera långsiktig hållbarhet.

SENS Mission

SENS skall vara den främsta aktören inom utveckling av termisk energi i världen.

SENS skall erbjuda marknaden patenterade produkter, innovativa och kostnadseffektiva finansieringslösningar samt forskning och utveckling som bidrar till ett hållbart samhälle.