Nyheter och aktuella händelser

 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 4 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se
  1 januari – 31 december 2019 · Nettoomsättningen ökade till 97,2 MSEK (41,1) · Rörelseresultatet uppgick till -33,5 MSEK (-22,7) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -37,5 MSEK (-24,5) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -37,0 MSEK (-29,7) · Resultat per aktie uppgick till -3,06 SEK (-3,28) ·… Read more »
 • SENS omnoteras på ordinarie NGM Nordic SME Sweden.
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag fått sin omnoteringsprocess godkänd av NGMs noteringskommitté. Det innebär att SENS från och med nästa vecka handlas på den ordinarie Nordic SME Sweden-listan och inte på observationslistan. Anledningen till att SENS under en period har handlats på observationslistan, är det omvända… Read more »
 • SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem är återkallat
  Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet som vann laga kraft den 8 november 2019 är per den 10 december 2019 upphävts. Beslutet är överklagat av SENS och ärende… Read more »
 • SENS bygger innovativt energilager åt RA-Bygg
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har fått en order att genomföra borrningen av ett innovativt större energilager från RA-Bygg. Lagret skall betjäna Norsvik, den anläggning som Stockholm Hamnar just nu uppför i Nynäshamn. Lagret kommer omfatta totalt 4 300 borrmeter, och den totala entreprenadsumman är ca 1,3 miljoner… Read more »
 • SENS lämnar rapport för kvartal 3 2019.
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 3. Under kvartalet fortsatte bolaget att utvecklas enligt plan, och koncernen har fått ett antal större projekt. Bland annat har SENS-koncernen fått förtroendet att i sitt samarbete med Vattenfall att uppföra ytterligare två hållbara energilösningar.… Read more »
 • SENS kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se En kort sammanfattning av kvartalsrapporten finns även tillgänglig som pressrelease. Read more »
 • SENSgruppen får förtroendet att utföra en energilösning med komplicerad borrning i centrala Stockholm åt BRF Jordgubben
  SENS har av BRF Jordgubben, som omfattar en totalyta på 1913m2, fördelat på 23 lägenheter, fått uppdraget att utföra en energianläggning. Energianläggningen består av en ny bergvärmeanläggning på 60kW, till vilken skall borras totalt ca 1000 meter borrhål. För att åstadkomma bästa möjliga ekonomi behålls fjärrvärmen för produktion av tappvarmvatten,… Read more »
 • SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem har nu vunnit laga kraft
  Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har nu vunnit laga kraft och avtal har överenskommit. Genom en… Read more »
 • SENS-gruppen tilldelas projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem
  Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar,… Read more »
 • SENS bygger en komplett geoenergianläggning med unik tekniklösning åt Elisby
  SENS har fått förtroendet att bygga en komplett anläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager i Västerås åt Elisby fastigheter. Anläggningen kommer ta tillvara spillvärme från färskvarulagret och leverera den till det aktivitetshus som Elisby håller på att uppföra bredvid färskvarulagret. Genom SENS innovativa lösning kan kostnaderna för uppvärmning sänkas signifikant,… Read more »
 • SENS utökar serviceaffären och anställer ny servicechef
  SENS har som tidigare meddelats inlett en fokuserad satsning på kärnverksamheten och eftermarknad. Som ett led i detta läggs nu ett starkt fokus på service, och SENS har därför anställt Mattias Papmehl-Dufay som ny servicechef. Mattias har en lång bakgrund i branschen från bland annat Upplands Energi, Wermer energilösningar och… Read more »
 • SENS UTREDER FJÄRRKYLA I TALLINN
  SENS har på uppdrag av AS Utilitas Tallinn fått uppdraget att utreda potentialen för fjärrkyla i Tallinn, Estland. Utredningen kommer att omfatta den tekniska sidan, likväl som den kommersiella. Det innebär att SENS skall utreda möjlig produktion och distributionsmetoder liksom hur den kommersiella affären skall utvecklas. Utredningen skall utgöra det… Read more »
 • SENS affär med Vi Värmer Sverige är slutförd.
  Den affär med Vi Värmer Sverige som SENS informerade om den 19 september är nu slutförd, köpeskillingen har erlagts och tillträde har skett. Vi Värmer Sverige har därmed tagit över privatkundsverksamheten som tidigare bedrevs under varumärket Energikomfort. SENS kommer nu fokusera på kommersiella motparter i linje med strategin att bli… Read more »
 • SENS bygger ytterligare en hållbar energilösning åt Vattenfall.
  SENS har genom i sitt samarbete med Vattenfall fått förtroendet att uppföra ytterligare en hållbar energilösning. Det är det nionde projektet som SENS genomför sedan samarbetet startade med Vattenfall. Entreprenaden omfattar en geoenergilösning med 12st hål som är 300m djupa och 4 st 80kW värmepumpar. SENS genomför själva borrningen inom… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) bygger ett nydanande energisystem för Husab Byggnads AB.
  SENS har fått förtroendet att bygga ett helt nydanande energisystem för Husab Byggnads AB. Projektet i omfattar 308 lägenheter i fyra huskroppar med en total yta om 35 400 kvm, och den totala entreprenaden är på ca 9 miljoner. SENS kommer att leverera en lösning baserad på både frånluft och fjärrvärme.… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) avyttrar privatkundsverksamheten inom koncernen.
  Sedan det omvända förvärvet av IQS Energikomfort 2018 har SENS-gruppen arbetat med privatkunder i den förvärvade Energikomfortstrukturen. Verksamheten har varit fokuserad på bergvärme och luftvärme, samt i huvudsak varit lokaliserad till Energikomforts lokaler i Arninge. Det har även bedrivits en del affärer mot kommersiella kunder, såsom till exempel bostadsrättsföreningar under… Read more »
 • SENS får ytterligare uppdrag av Vattenfall att bygga geoenergianläggning till ett värde av 1,4 MSEK
  SENS-koncernen (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat ytterligare ett avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Vattenfall. I entreprenaden ingår en uppgradering av fastighetens befintliga bergvärmeanläggning där den färdiga installationen kommer att ha en total värmeeffekt om 240 kW. Vidare kompletteras anläggningen med sex stycken 330 meter… Read more »
 • SENS lämnar rapport för kvartal 2 2019.
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 2. Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och en mängd nya orders har inkommit under perioden. Det står klart att bolagets nya strategi och det förstärkta fokuset på sälj gett ett kraftfullt resultat. Under perioden har… Read more »
 • Sens kvartalsrapport för andra kvartalet 2019
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se En kort sammanfattning av kvartalsrapporten finns även tillgänglig som pressrelease. Read more »
 • SENS tar hem order för uppgradering av geosystem till ett värde av 1,4 MSEK
  Sens Geoenergy storage AB, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för en värmelösning med BRF Ringduvan i Täby. I entreprenaden ingår en uppgradering av ett geoenergisystem där SENS kopplar ihop återvinning av frånluft med en befintlig… Read more »
 • SENS vinner offentlig upphandling till ett värde av drygt 1,5 MSEK för Uppsalahem
  Wessman Drilling Solution, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Uppsalahem. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 100 kW värmeeffekt i kombination med 10 stycken 315 meter… Read more »
 • SENS tar hem order värd drygt 5 MSEK mitt i centrala Stockholm
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med BRF Karlsvik 41 mitt i centrala Stockholm. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 192 kW värmeeffekt i kombination med 8 stycken 450 meter djupa energibrunnar. Utöver… Read more »
 • Kommuniké från Årsstämma 10 maj, 2019
  Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 10 maj, 2019 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag. Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport Q1 2019, 1 jan – 31 mars
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s delårsrapport för kvartal 1 år 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se. +------------------------+----------+----------+-----------+ |Sammandrag av koncernens|Kv 1, 2019|Kv 1, 2018|Helår, 2018| |resultatutveckling, Mkr | | | | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Intäkter |25,1 |10,9 |42,4 | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Rörelseresultat (EBIT) |-8,9 |0,2 |-22,7 | +----------------------- Read more »