SENS har under lång tid installerat och levererat geoenergibaserade energilösningar. Bland kunderna märks energibolag, kommuner och fastighetsägare. Anläggningarna har lett till signifikanta besparingar av såväl kostnader som energi, samtidigt som signifikanta miljövinster uppnås, genom bl a lägre CO2-utsläpp (väljs miljövänlig el kan anläggningen vara CO2-neutral).

 

Sedan december är LMK Forward delägare i SENS, och därmed fick SENS den institutionella ägare som kan bidra med stabilitet, långsiktighet och kapital för offensiva satsningar. LMKs drivkraft är att investera i ny banbrytande teknik och bygga ett nytt modernt miljö- och energibolag från grunden.

Den bärande strategin i det nya miljö- och energibolaget är att leverera kostnadseffektiv och miljövänlig Färdig Värme, där SENS blir den lokala leverantören av miljövänlig och effektiv värme och kyla.

Idag har SENS förvärvat Kungsbergets energianläggning som ett första steg i den strategin. Tidigare har även kontrakt tecknats avseende Färdig Värme energianläggningen i Branäs Skidcentrum som kommer färdigställas under hösten, samt för BRF Willys.

SENS Färdig Värme-koncept bygger på att kunden köper värme, och eller kyla, till ett indexerat förutbestämt pris. SENS äger, driftar och underhåller anläggningen, samtidigt som risken för stora oförutsedda prishöjningar elimineras. Kunden får en förutbestämbarhet i pris, samtidigt som ansvaret för värme- och kylaproduktion läggs över på SENS.

LMKs finansiella styrka och de många projekt som SENS i dagsläget förhandlar med ett flertal större aktörer, borgar för att vi inom kort kommer kunna offentliggöra ytterligare ett antal Färdig Värme-projekt. SENS kommer naturligtvis även fortsätta med entreprenadprojekt för de kunder som önskar äga anläggningarna och har en egen driftsorganisation, samt med den konsultverksamhet vi idag bedriver på energiområdet.

 

För mer information kontakta;

Albert Elfström                                                 Hans Andréasson

Strategisk Försäljningschef                             Styrelseordförande

+46 70 382 83 04                                            +46 70 590 07 57

.