SENS Konsult. För en bättre energiaffär och bättre miljö.

Projektledning med inriktning på energi och verksamhetsutvecklare för energi- och fastighetsbolag

När du anlitar SENS för stöd inom olika projekt får du en person med djup specialistkompetens inom energiområdet. Våra konsulter har utöver sin kunskap och erfarenhet även verktyg och nätverk för att lösa uppgifter på ett snabbt och effektivt sätt. Vi är stolta att säga att vi har återkommande uppdragsgivare från både energibolag och fastighetsbolag. Kontakta gärna Peter Mattsson, 076 806 96 48, för referenser och förfrågningar om tillgängliga konsulter.

Det är enkelt att utveckla din energiaffär med SENS

Vi utgår alltid från ett risk- och lönsamhetsperspektiv. Genomförandet utförs, styrs och följs upp på ett sätt som minimerar tidsåtgång och fokuserar på förbättringar. Det gör att vi vågar se lite annorlunda på hur vi ersätts för det arbete vi lägger ner. Vi eftersträvar en ersättningsmodell som synkar med din egen målbild. Det innebär dels att vi gärna delar på risk och vinster, men även att vi är öppna för ren incitamentsersättning, vi tar bara betalt för den lönsamhet vi levererar.

Nedan ser du exempel på våra tjänster.

Projektledning

Projektledare med egna analysverktyg och resurser. Genom vår egen produktutveckling säkerställs att du får ny och aktuell kunskap.

  • Projektledning. Våra konsulter arbetar med utprovade och väldefinierade utvecklings- och etableringsprocesser som innefattar samtliga delprocesser från tidig utredningsfas genom projektering och byggnation ända fram till förvaltningsfasen. Särskilt fokus på integration av kund/marknad med vald teknisk lösning.
  • Specialist termisk energi. Våra specialistteam förenar praktisk erfarenhet och innovationsförmåga med analytisk metodik. Våra specialister synliggör alternativa möjligheter utifrån olika beslutskriterier och tar fram en rekommendation på det som matchar dina krav på exempelvis investeringsnivå, driftskostnader, miljöegenskaper, tillgänglighet och flexibilitet.

Verksamhets- och affärsstöd

Vår rådgivning är till för att stödja energibolag och fastighetsutvecklare att snabba upp och säkerställa produktinnovationer och omställningsprocesser.

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi hjälpa energibolag och fastighetsaktörer att bättre förstå varandra. Detta kan till exempel innebära att tydligare beskriva hur olika behovsmönster från en enskild kundanläggning kan påverka årskostnaderna för värme- och kylaleveranser samt att jämföra hur olika alternativa lösningar konkurrensmässigt förhåller sig till varandra.

  • Genomlysning. Om du vill pröva nya idéer eller förändra din befintliga energiaffär så erbjuder vi utprovade och väldefinierade utvecklings- och etableringsprocesser som ger tillförlitliga prognoser både ur risk- och lönsamhetsperspektiv.
  • Effektrevidering. Med dagens prismodeller som används för fjärrvärme och fjärrkyla sker en årlig revidering utifrån din eller din kunds behovsprofil. SENS har byggt upp en effektiv process som tar fram det underlag som krävs för att informera om hur prisbilden ser ut för nästa period för enskilda kundanläggningar. Denna information kan din kund ofta använda som budgetunderlag för nästa verksamhetsår.
  • Kalkyler. Vi kan även tillhandahålla affärsverktyg via vår kundportal. Portalen ger tillgång till kundkalkyler för värme och kyla, skräddarsydda för att spegla de lokala förutsättningarna för klimat och prisprofiler på värme, kyla och el.