Finansiella kalender

Kommande rapporter

2019-v. 20 • Preliminär bolagsstämma
2018-11-14 • Delårsrapport Q3 2018
2019-02-28 • Bokslutskommuniké 2018