Finansiella kalender

Kommande rapporter

2020-02-20 • Bokslutskommuniké 2019

2020-05-19 • Delårsrapport jan-mar 2020
2020-05-20 • Årsstämma
2020-08-21 • Delårsrapport jan-jun 2020
2020-11-20 • Delårsrapport jan-sep 2020
2021-02-22 • Bokslutskommuniké 2020