Finansiella kalender

Kommande rapporter

2019-05-10 • Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-10 • Årsstämma
2019-08-22 • Delårsrapport jan-jun 2019
2019-11-13 • Delårsrapport jan-sep 2019
2020-02-20 • Bokslutskommuniké 2019