Ledning

Göran Beronious, Verkställande direktör

bengt_u_lr_150-2

Bengt Uusitalo, CTO

Bengt har erfarenheter från olika chefsbefattningar inom konsult-, fastighet, – och energibranschen. Har genomfört uppdrag som omfattar affärs- och verksamhetsutveckling inom energisektorn.

Bengt har tidigare jobbat som försäljningschef på Stockholm Energi AB, affärsutvecklingschef samt försäljningsansvarig för värme, kyla och gas på Birka Värme AB. Bengt Uusitalo är en av grundarna till före detta Capital Cooling och har jobbat som senior affärsrådgivare samt ansvarig för den nordiska värme- och kylamarknaden.

Peter Mattsson

Peter Mattsson, CCO

Peter har bred erfarenhet av marknads- och affärsutveckling inom energilösningar genom flera års nära samarbete med energibolag. Han har också utvecklat flera verktyg för att optimera investeringar och minska löpande kostnader för våra produkter.

Peter är produktägare för energilösningen Energy-In-a-box.

Mattias Sund

Mattias Sund, CPO

Mattias är en erfaren energikonsult med specialkompetens projektledning, projekteringsledning, energilösningar, styr- och övervakning, samt drift. Han har också stor erfarenhet från kommersiella fastigheter, industri och energi-produktionsanläggningar, både från projekteringsfas, uppförandefas, samt driftsfas.

Mattias har lätt att se helheten i energisystemen och hur de samverkar, och ser möjligheter till besparing och förbättringar. Han har stor erfarenhet av att leda personal både som chef och inom projekt.

olof-webb-150

Olof Hermelin, CFO

Olof har flerårig erfarenhet som CFO, bland annat från två noterade bolag och senast som interim CFO under perioden maj 2017 – maj 2018 för Exalt AB (publ). Han har dessutom erfarenhet som Investment Manager på ett mindre riskkapitalbolag samt även corporate finance.

Calle Wellenius, Försäljningschef

Calle kommer närmast från en befattning som Commercial Director på bemanning och rekryteringsföretaget Randstad. Randstad är världens näst största bemanningsföretag som finns representerade i över 40 länder. Han har stor erfarenhet av business-to-business försäljning inom framför allt industrin, både mot svenska och internationella storbolag.

Calle har stor erfarenhet av att bygga fungerande försäljningsteam i komplicerade miljöer där samtliga processerna är helt anpassade efter kundernas krav.

Mikael Zar, Platschef Arninge

Mikael kommer närmast från egen verksamhet. Han har tidigare arbetat med försäljning av värmepumpar och teknikstöd hos Energikomfort AB under åren 2002-2011 och tidvis även därefter på konsultbasis. Mikael har en gedigen erfarenhet av att driva försäljnings- och serviceorganisationer och därtill en djup erfarenhet av bolaget sedan tidigare.