Ledning

gran-b

Göran Beronious, Group CEO

no_name

Calle Wellenius, Vice President

Calle kommer närmast från en befattning som Commercial Director på bemanning och rekryteringsföretaget Randstad. Randstad är världens näst största bemanningsföretag som finns representerade i över 40 länder. Han har stor erfarenhet av business-to-business försäljning inom framför allt industrin, både mot svenska och internationella storbolag.

Calle har stor erfarenhet av att bygga fungerande försäljningsteam i komplicerade miljöer där samtliga processerna är helt anpassade efter kundernas krav.

Peter Mattsson

Peter Mattsson, CCO

Peter har bred erfarenhet av marknads- och affärsutveckling inom energilösningar genom flera års nära samarbete med energibolag. Han har också utvecklat flera verktyg för att optimera investeringar och minska löpande kostnader för våra produkter.

Peter är produktägare för energilösningen Energy-In-a-box.

bengt_u_lr_150-2

Bengt Uusitalo, CTO

Bengt har erfarenheter från olika chefsbefattningar inom konsult-, fastighet, – och energibranschen. Har genomfört uppdrag som omfattar affärs- och verksamhetsutveckling inom energisektorn.

Bengt har tidigare jobbat som försäljningschef på Stockholm Energi AB, affärsutvecklingschef samt försäljningsansvarig för värme, kyla och gas på Birka Värme AB. Bengt Uusitalo är en av grundarna till före detta Capital Cooling och har jobbat som senior affärsrådgivare samt ansvarig för den nordiska värme- och kylamarknaden.