Vad är SENS?

SENS står för Sustainable Energy Solutions och bildades 2016 och har 14 anställda samt två aktivt arbetande styrelseledamöter. Affärsidén är att tillhandahålla avancerade värme- och kylalösningar till större fastigheter och fastighetsområden. SENS arbetar också med rådgivning till energibolag, fastighetsägare och kommuner. För att understödja verksamheten har SENS en patentportfölj som omfattar produkter och systemlösningar. Bland annat testar SENS just nu en egenutvecklad värmepump tillsammans med forskare på KTH.

Hur länge har SENS funnits?

SENS bildades 2016 genom en sammanslagning av SEEC och Capital Cooling. SEEC och Capital Cooling bildades 2002 respektive 2004. SEEC var ett produktbolag med en mängd egenutvecklade patent, medan Capital Cooling var världsledande inom design och implementation av fjärrkylasystem. Capital Cooling var även en ledande aktör inom rådgivning till energibolag.

Vad gör SENS idag?

SENS arbetar dels med entreprenader, dels med rådgivning. Dessutom äger och driver SENS två fjärrvärmenät, ett i Kungsberget och ett i Branäs (driftsätts operationellt i höst).

Konsultdelen arbetar med rådgivning på ledningsnivå inom tex prismodeller, kundhantering, design och marknadsutveckling. De främsta kunderna är energibolag, kommuner och större fastighetsägare.

På entreprenadsidan arbetar SENS med större fastighetsprojekt med totalentreprenad. Som exempel har vi byggt Torvalla idrottsplats energisystem och håller i dagarna på att färdigställa ett kyllager åt Catena.

För att leverera en ännu bättre lösning till våra kunder erbjuder vi även våra kunder lösningen Färdig Värme. Det innebär att vi äger och driver anläggningen, och att kunden endast köper värme och eller kyla av oss. I dagsläget har vi färdigvärmekontrakt i Kungsberget, Branäs och åt en BRF i Stockholm.

Vilka finansiella muskler har SENS ?

SENS har idag en balansomslutning om ca 40 Mkr, varav 8,5 Mkr utgör kassa och räknar med att omsätta ca 40 Mkr under 2018. Det egna kapitalet uppgår till drygt 20 Mkr. För att stödja vår Färdig Värme affär har SENS ett avtal kring finansiering av projekten som totalt sett omfattar 80 Mkr. 20 av dessa är i dagsläget använda för projekten i Kungsberget och Branäs. Bankförhandlingar pågår i avsikt att öka bankfinansieringen av Färdig Värmetillgångar.

SENS nuvarande ägare har en strategi att växa bolaget och utveckla den patentportfölj som bolaget har. Det innebär att bolaget har gått med förlust sedan 2016 då expansion av personal och projekt överstigit intäkterna. 2018 kommer också bli ett förlustår, men för 2019 pekar prognoserna på vinst.

SENS har från ägarna fått en förbindelse att finansiera de kostnader och kapitalbehov som uppstår vid en eventuell sammanslagning med Energi Komfort. SENS har vidare tillställt Energi Komfort ett brygglån fram till stämman för att hantera vissa likviditesmässiga aspekter.

Vilka äger SENS?

SENS ägs av ett antal entreprenörer och industriella investerare. I ägarkretsen märks LMK Forward, ett investmentbolag med ett större antal investeringar inom bland annat miljöteknik, Meus Liberi Tripudium, ett konsult och investmentbolag verksamt framförallt inom energi och tillverkande industri samt ett antal entreprenörer och personalen.

image005

 

För frågor angående SENS maila info@sens.se