Kallt nät och Energilager

SENS har skapat ett system kallat Kallt nät, som har en unik förmåga att ta tillvara spillvärme. I kombination med SENS energilagringssystem kan våra kunder ta tillvara en mängd olika spillvärmekällor som annars gått förlorade.

Vår unikitet bygger på att vi använder samma system för värme och kyla, och låter de båda energislagen vara i balans. Vi tar också till vara de naturliga svängningarna i temperatur, och sparar kyla från vintern och värme från sommaren.

Genom att koppla ihop ett antal fastigheter med varandra, och med till exempel en ICA butik eller en datahall som genererar överskottsenergi, kan de gemensamt dra nytta av varandra. Med SENS lösning flyttas energierna dit de behövs och där de gör mest nytta.

Vår lösning är skalbar till i princip vilken storlek som helst, och faktum är att ju större systemet blir desto effektivare blir det. Dessutom är vår lösning helt framtidssäker då vår insattsenergi är el. Och där finns och kommer alltid att finnas möjligheten att köpa det mest klimatsmarta alternativet, en lyx man inte har om man värmer upp med egna pannor eller fjärrvärme.

Sammanfattningsvis är det SENS lösning en fastighetsägare skall välja om man vill ha ett billigt, skalbart och framtidssäkert energisystem.