Det enkla sättet att spara energi till när den behövs.

Smart användning av lokala energilager gör det möjligt att enkelt hålla fotbollsplaner is- och snöfria under vintern, verkstäder svala på sommaren eller industrifastighetens alla utomhusytor isfria på vintern. Genom innovativ användning av energilager i form av borrhål kan SENS erbjuda en miljövänlig och ekonomisk lösning för att enkelt göra om exempelvis fotbollsplaner till året-runt-ytor.

Energilager-in-a box är det smartaste sättet att snabbt förändra vitt till grönt. Eller varmt till kallt, eller tvärtom.

Det är lika enkelt som klara, färdiga gå!

Klara!

Vi lägger värmeslingor under planen, eller kopplar upp fastigheten mot ett energilager i form av flera borrhål på en liten yta. Tack vare att borrhålen inte kräver så stor plats går det att borra energilager nästan var som helst.

Färdiga!

När borrhålen är klara så kopplas dem till SENS förkonfigurerade containerlösningar som innehåller vår patenterade styr- och reglerteknik. Det krävs inga övriga installationer och systemet är stabilt och lätt att använda.

Gå!

Med systemet igång så blir sommarens värme inte bara skön för stunden utan en investering i uppvärmning på vintern. Vi lagrar värmen i energilagret för användning när det behövs. En ökad nyttjandegrad är inte bara ekonomiskt smart utan gör det möjligt för exempelvis fler lag att träna utomhus under längre tid, eller till att hålla alla ytor kring era produktionsenheter snö och isfria.