Spar sommaren.
Den kommer behövas i vinter.

Sommarvärmen gör gott i vinterkylan

SENS erbjuder ett nytt koncept för energisektorn, ett geobaserat termiskt energilager. Med SENS unika systemlösningar med en förfinad lagringsteknik och patenterad styr – och reglersystem finns möjlighet att optimera energilagret, kontrollera energiflöden samt reducera spetslasten vilket leder till att fjärrvärmeleveransen kan bli 100 % fossilfri.

Ökad lönsamhet på ett hållbart sätt

Att kunna nyttja existerande produktionsresurser mer effektivt och därmed minska driftkostnader är ett utvecklingsområde som har stor potential för att kunna ta ett rejält kliv mot ökad resurseffektivitet och därmed ökad lönsamhet.

Egna patent och beprövad teknik

Genom den beprövade BTES-tekniken som har effektiviserats och utvecklats av SENS i form av patenterad styrning av energizoner kan överskottsenergin lagras i stora energilager till låga investeringskostnader.