Låt sommaren
värma vintern.

Minska behovet av tillförd energi

Den balanserade fastigheten™ från SENS är ett patenterat system för energilager som gör det enkelt, hållbart och lönsamt att spara sommar till vintern och vinter till sommaren.

Inget går till spillo och tack vare vårt styrsystem kan vi reglera värme och kyla i realtid för bästa effekt.

Om du kan erbjuda rätt kombination av värme och kyla på ett effektivt sätt så blir inte bara resultaträkningen gladare, det blir dina hyres­gäster också. Med SENS geoenergilager kan överskottsenergin från fastigheten lagras i marken och användas när behovet uppstår. På det här sättet kan man optimera användandet av köpt energi.

Överskottsvärme lagras på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern. Omvänt lagras kyla på vintern för att användas som frikyla på sommaren. Resultatet blir ett avsevärt minskat behov av tillskottsenergi, vilket resulterar i minskade kostnader och ökat driftnetto.