Vindkraft

Ökat behov av vindkraft

Vindkraft har på kort tid gått från att vara en kraft i periferin till att bli en självklar lösning för en stor del av Sveriges framtida elproduktion. I årsrapporten från Energiföretagen 2010 förutspåddes att Sverige 2025 skulle ha totalt 8 000 MW installerad vindelseffekt. Bara sista kvartalet 2021 installerades över 1 000 MW vindkraft. Det finns inga tecken på att kraftslagets betydelse i framtida elsystem kommer minska, snarare tvärtom!

Även om inriktningen på vindkraftsutveckling hos SENS är ny, så är kunskapen inom marknaden hos bolaget stor. Vi har gedigen erfarenhet från både projektering och finansiering av storskaliga vindkraftsprojekt. Denna erfarenhet gör att vi är väl medvetna om de långdragna processer det innebär att utveckla projekt i denna sektor, och kombinerar därför affären med grundprojektering till konsultverksamhet i pågående processer samt övertagande av projekt i olika faser. Kontakta oss för att så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er som projektutvecklare, i projektens alla olika faser.

Vindkraftverk på en äng
Mätinstrument för el

Vindkraftsägare – kolla hit!

Äger du redan en vindpark och vill utöka dina intäktsmöjligheter? En landbaserad vindpark har upp till 40% i kapacitetsfaktor. Det betyder att 60% av den energi som skulle kunna skickas på nätet inte nyttjas. Detta är kapacitet man betalar för i nätavgift, men som inte genererar något värde för ägarna.

Nio tiondelar av tiden producerar en normal vindpark på mindre än 85% av effekten. Genom att installera ett batteri bakom er nätanslutning som driftas på frekvensmarknaden när produktionen är lägre, och därmed generera goda intäkter till parkägaren. Utan att betala mer för nätanslutningen!

Vi på SENS projekterar, installerar och driftar batteriet tillsammans med våra partners, så att era affärer kan optimeras med minimalt arbete från er.

Läs mer om detta här

Är du markägare och intresserad av att se på möjligheten att installera vindkraft, eller har du ett projekt som du behöver hjälp att driva framåt?

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga