SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

Fusion mellan SENS och Pumped Hydro Storage formar ledande innovationsbolag inom energilagring

NGM-noterade Sustainable Energy Solutions Sweden (SENS), ledande aktör inom termisk energilagring, slås samman med energilagringsbolaget Pumped Hydro Storage (PHS) för att bilda det första renodlade lagringsbolaget på de svenska börserna. Fusionen genomförs för att utveckla en gemensam affär kring storskalig energilagring, med visionen att bli den främsta aktören i världen inom utveckling av långtidslagring av energi.

Förflyttning i värdekedjan

I och med fusionen tar SENS tillsammans PHS en viktig position i värdekedjan för pumpkraft, en teknologi som väntas växa till 240 gigawatt innan 2030 och därmed vara en nyckelteknologi för att drastiskt öka den global kapaciteten av energilagring och där med möjliggöra en fortsatt omställning till gröna, men varierande, energikällor, som till exempel sol- och vindkraft (källa: International Hydropower Association).

SENS har tidigare primärt fokuserat på utförandet av projekt, medan den nya inriktningen etablerar bolaget som en projektör och projektägare. Den nya positionen kommer innebära en affärsmodell med starkt växande marginal, samtidigt som inriktningen möjliggör att fler projekt startas och därmed att en värdefull projektportfölj byggs. SENS blir det första renodlade lagringsbolaget för el och värme på de svenska börserna.

”Människor behöver el även när solen inte lyser eller vinden inte blåser, samtidigt som vi måste förbruka el när det finns för mycket. I början av april upplevde Sverige för första gången negativa elpriser i hela landet. Vi ser att värme- och elmarknaderna konvergerar och tillsammans med en allt större okontrollerbar och väderberoende produktion kommer lagring av energi vara en central pusselbit för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på elmarknaden. Vi står nu redo för att lösa de problemen” säger SENS vd Calle Wallenius.

Tydliga synergier

Den gemensamma visionen att leda utvecklingen av energilagring med klimatneutrala och hållbara lösningar ligger till grund för sammanslagningen. Den nya konstellationen kommer kunna leverera ett bredare erbjudande inom lagring och distribution av energi, där PHS innovativa och storskaliga lösning för att lagra energi under jord blir ett starkt komplement till SENS värmelagring. Kompletterande och överlappande kompetenser inom bland annat geologisk projektering, data- och flödesberäkningar, samt bredare kontaktytor mot nyckelaktörer skapar möjligheter bolagen individuellt inte har haft.

Kraftigt ökat intresse för lagring

Resultatet av sammanslagningen är ett komplett erbjudande inom lagring och distribution av energi, samt ett starkare varumärke gentemot kapitalmarknaden, där den noterade miljön erbjuder nya möjligheter till att attrahera de stora, gröna investeringar som krävs för större projekt. För PHS är detta ett naturligt steg som snabbar på att förverkliga projektportföljen av storskaliga projekt, bland annat bolagets banbrytande pilotprojekt på Åland.

Intresset för storskalig energilagring har de senaste åren ökat i samhället, då bland annat negativa elpriser i både Sverige och resten av världen har tydliggjort att den väderberoende elproduktionen inte kan stå på egna ben utan behöver kompletteras med dessa typer av lösningar. Detta har även tvingat fram nya marknader som ska förbättra möjligheterna för tekniken, och ge ersättning för de tjänster energilager kan bidra med.

Vi ser hur alltmer fluktuerande elpriser och nya marknader skapar helt nya förutsättningar för energilager i framtiden. Detta är en exponentiellt växande marknad, och genom att vara tidigt ute har vi stora möjligheter att tillsammans växa snabbt. Det vi har sett idag är bara början”, säger Otto Werneskog, vd Pumped Hydro Storage.

Affärens uppbyggnad

Fusionen föreslås genomföras genom att SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier så att respektive bolags tidigare ägare äger cirka 50 procent var av det nya bolaget. I samband med affären har även huvudägaren i SENS, MLT, åtagit sig att konvertera de fordringar man har på bolaget till eget kapital. Ägarstrukturen i det sammanslagna bolaget skapar tillsammans en bred och stark ägarbild med kompletterande nätverk och kompetenser inom gröna energilösningar.

Om Pumped Hydro Storage

PHS utvecklar och levererar storskaliga infrastrukturprojekt till externa investerare. Bolagets har en unik teknologi för att lagra energi under jord, bland annat i nedlagda gruvor, där vattenflödet mellan två reservoarer används för att lagra energi när elpriset är högt samtidigt som man förbrukar el då elpriset är lågt eller negativt. Bolagets teknologi kan alltså stabilisera elnätet samtidigt som det optimerar intjäningsförmågan beroende på elpriset. Bolaget har idag ett pågående pilotprojekt på Åland.

Om SENS

SENS levererar nya och innovativa energilösningar som ger fastighetsägare och energibolag bättre ekonomi och miljöprofil. Bolagets patenterade lösningar erbjuder energilager som är enkla och snabba att implementera, har större lagringskapacitet och ger tillbaka under en längre tid. Bolaget är sedan 2018 noterat på Nordic Growth Market (NGM).

SENS aktie på Avanza

SENS aktie på Nordnet