SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENSgruppen tilldelas ytterligare projekt av Catena i Stockholm.

21 december 2020, kl 08:00

SENS har fått i uppdrag av logistikfastighetsbolaget Catena att konvertera en av deras logistikfastigheter från fjärrvärme till en lokal energilösning som bygger på återvunnen restvärme från kylproduktion. Projektet, som är SENS tredje projekt tillsammans med Catena kommer innebära signifikanta miljövinster för Catena.

I samband med att Catena beslutade sig för att genomföra en omfattande renovering och uppgradering av sin fastighet i Årsta fick SENS ånyo förtroendet att ta fram en innovativ lösning för att minimera fastighetens behov av köpt energi för uppvärmning. Under renoveringen utökas och moderniseras fastighetens kapacitet som kyl- och fryslager till CO2-kylmaskiner. SENS lösning bygger på samma koncept som de två tidigare projekten åt Catena. Kortfattat innebär det att den kylmaskinskapacitet som installeras kompletteras för att även användas för uppvärmningen. SENS använder sig av ett borrhålslager, där berggrunden används som ett batteri för att lagra överskottsvärme från sommaren till vintern. Lagret kommer omfatta ca 15 hål á 330 meter .

"Det är fantastiskt att vi fått förnyat förtroendet från Catena att bygga den här anläggningen. Den kommer spara stora mängder energi, och därmed bidra till en minskad energianvändning. SENS lösningar med ett ”energibatteri” i berget börjar nu användas på fler och fler platser, och vi tror detta kommer ha en stor inverkan på energianvändningen för uppvärmning i Sverige i framtiden.”, säger Calle Wellenius VD på SENS.

Systemet kommer byggas under vintern och kommer slutlevereras till Catena våren 2021.

Entreprenadvärdet är i storleksordningen 4 350 000 kronor.

Länkade dokument