Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) deltar med investerarpresentation vid Naventus Renewables Summit 2022-03-16

11 mars 2022, kl 18:16

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget kommer delta vid Naventus Renewables Summit.

Den 16 mars deltar SENS vid Naventus Renewables Summit för att ge en investerarpresentation och svara på frågor. Vår presentation börjar klockan 14:45.

Under presentationen kommer VD Lise Toll berätta om SENS roll som projektutvecklare på den växande marknaden för energilagring och beskriva hur Bolaget nyttjar nedlagda gruvor för att skapa underjordiska pumpkraftverk som agerar batteri i framtidens energisystem.

Anmälan till digitalt event görs via länk: https://events.naventus.com/ 

Efteråt publiceras även video från vår presentation på vår hemsida https://www.sens.se/.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022 18.15. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga