Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2022-02-24

21 februari 2022, kl 14:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget kommer delta på ProHearings event den 24 februari.

Torsdag 24 februari deltar SENS hos ProHearings, ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. Vår presentation börjar klockan 09:20.

Under presentationen kommer VD Lise Toll berätta om SENS roll som projektutvecklare på den växande marknaden för energilagring och beskriva hur Bolaget nyttjar nedlagda gruvor för att skapa underjordiska pumpkraftverk som agerar batteri i framtidens energisystem.

Presentation och frågestund sänds live via länk på ProHearings, där det även går att anmäla personligt deltagande på investerarmötet. Frågor till oss som ni vill ha med på frågestunden kan skickas in till info@prohearings.com. Efteråt publiceras även video från vår presentation på vår hemsida https://www.sens.se/.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 14.30. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga